prof. Joanna Senyszyn

Deputowana do Parlamentu Europejskiego

Biografia

prof. Joanna Senyszyn 

j.senyszyn_01Profesor zwyczajny  nauk ekonomicznych, publicystka, w latach 2001–2009 posłanka na Sejm IV, V i VI  kadencji, 2009-2014 posłanka do Parlamentu Europejskiego.

Ukończyła studia na Uniwersytecie Gdańskim. Po studiach została asystentką na tej uczelni. W latach 1994–1995 była pierwszym rektorem Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w  Gdyni. W latach 1996–2002 przez dwie kadencje pełniła funkcję dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Następnie została kierownikiem Katedry Badań Rynku na Wydziale Nauk Społecznych UG. Obroniła rozprawę habilitacyjną pod tytułem Konsumpcja żywności w świetle potrzeb i uwarunkowań. Jest autorką i współautorką blisko 200 publikacji z zakresu marketingu, poziomu życia i konsumpcji. Wypromowała około 600 magistrów i 6 doktorów.

Prowadzi stałą rubrykę w antyklerykalnym tygodniku "Fakty i Mity" pt. "Katedra Profesor Joanny S.". Jej teksty ukazywały się także w antyklerykalnym tygodniku "NIE" oraz lewicowym "Przeglądzie" i "Trybunie".

Jest członkinią Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i prezesem gdyńskiego oddziału tej organizacji. Przez dwie kadencje zasiadała w Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach przy Komitecie Badań Naukowych.

Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1994) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2006 i 2009 otrzymała "Lustro Szkła Kontaktowego", nagrodę widzów programu TVN24 Szkło kontaktowe.

biografia_01

W Parlamencie Europejskim prof. Joanna Senyszyn pracowała w:

1) czterech Komisjach:

- Praw Człowieka, której jestem wiceprzewodniczącą,
- Praw Kobiet i Równouprawnienia,
- Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,
- Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.

2) trzech delegacjach:

- AKP-UE,
- UE-Meksyk,
- Euro-Lat.

3) trzech intergrupach:

- LGBT,
- na rzecz dobrostanu zwierząt,
- kosmosu.

biografia_02

Była wiceprzewodniczącą Platformy Parlamentu Europejskiego na rzecz polityki świeckiej, przy której afiliowało się już prawie sto organizacji pozarządowych.

Działa przede wszystkim, na rzecz:

- przestrzegania praw człowieka, w tym praw kobiet i dzieci,
- rzeczywistego równouprawnienia kobiet,
- walki z przemocą,
- likwidacji wszelkiej dyskryminacji,
- poprawy sytuacji dzieci i młodzieży,
- rozwoju sportu amatorskiego,
- świeckiej polityki oraz rozdziału Kościoła i państwa.

Twitter