prof. Joanna Senyszyn

Deputowana do Parlamentu Europejskiego

Polka potrafi

polka_potrafi_02

Profesor Joanna Senyszyn nie ogranicza się wyłącznie do działalności politycznej. Zaangażowanie społeczne Pani Poseł przejawia się w uczestnictwie w wielu wydarzeniach, związanych m.in. z propagowaniem równouprawnienia oraz tolerancji.

Działalność społeczna Joanny Senyszyn to również wspieranie Polek, poprzez aktywne uczestnictwo w organizacjach kobiecych. Razem z przedstawicielkami takich stowarzyszeń, stworzyła projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie i o finansowaniu z budżetu zapłodnienia in vitro. Zaproponowała również nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Miało to na celu umożliwienie korzystania z zapłodnienia in vitro osobom, które nie posiadają wystarczających środków finansowych.

Pani Poseł chce dać kobietom prawo do samodzielnego decydowania o macierzyństwie, dlatego nie zgadza się z założeniami ustawy antyaborcyjnej.

Joanna Senyszyn, poza kwestiami kobiecymi, szczególną uwagę zwraca także na polepszenie możliwości rozwoju dzieci i młodzieży w Polsce. Konieczność tworzenia równych szans dla młodych ludzi, wydaje się być jednym z jej priorytetów. Podobnie, jak propagowanie aktywnego udziału młodzieży w życiu demokratycznym.

polka_potrafi_03

Posłanka Senyszyn zajmowała się również organizacją cyklu konkursów literackich i plastycznych, skierowanych do uczniów pomorskich szkół. Ich hasłem przewodnim było: „Polska wobec wyzwań XXI wieku”. Za główny cel, takich konkursów, można uznać popularyzowanie zagadnień, związanych nie tylko z Unią Europejską, ale także z polskim parlamentaryzmem, osobami niepełnosprawnymi, tolerancją czy ochroną praw zwierząt.

Pani Poseł troszczy się również o zwierzęta. Wiele lat pełniła funkcję prezesa Gdyńskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Była również członkiem Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach przy Komitecie Badań Naukowych. Razem z Pomorskim Komitetem Przyjaciół Zwierząt organizowała zbiórkę na rzecz kangurka Gacka, zamieszkującego Miejski Ogród Zoologiczny w Oliwie.

Aktywny udział w różnych organizacjach oraz uczestnictwo w marszach, świadczy o mocnym zaangażowaniu Pani Senyszyn w życiu społeczne. Jak widać, scena polityczna nie jest jedynym powołaniem Posłanki.

polka_potrafi


Stowarzyszenie "Polka Potrafi"

Joanna Senyszyn startowała  do Parlamentu Europejskiego pod hasłem "Polka potrafi".  Hasło stworzone na potrzeby kampanii bardzo szybko się przyjęło, dlatego też Profesor utworzyła stowarzyszenie pod tą samą nazwą.

Głównym celem stowarzyszenia jest organizacja szkoleń dla kobiet w każdym mieście wojewódzkim pod hasłem: “Jak lepiej, mądrzej i przyjemniej żyć”. Joanna Senyszyn podczas spotkań porusza wiele istotnych kwestii z punktu widzenia zawodowego, jak i rozmawia na lżejsze, jednak nie mniej ważne tematy.


W połowie października 2013 r. w Krakowie odbyło się pierwsze spotkanie. Do udziału mogły zgłosić się kobiety poprzez organizacje społeczne, lewicowe partie polityczne, kobiece stowarzyszenia, a nawet koła gospodyń wiejskich.

Warto podkreślić również to, że “Polka Potrafi” to autorski projekt Europosłanki. Joanna Senyszyn ma wielką nadzieję, że spotka się on z życzliwym przyjęciem Polek, które chętnie wezmą udział w organizowanych szkoleniach.


Twitter